Shimano

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-B2 175mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-B2 175mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

247 430 Ft 296 910 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 194 827 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-B2 170mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-B2 170mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

247 430 Ft 296 910 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 194 827 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-2 175mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-2 175mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

247 430 Ft 296 910 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 194 827 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-2 170mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-2 170mm - Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

Hollowtech-II 12 speed 28/38 teeth

247 430 Ft 296 910 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 194 827 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 39/53 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 39/53 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 39/53 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 39/53 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 36/52 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 36/52 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 36/52 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 36/52 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 34/50 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 34/50 teeth 175mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano Dura-Ace 34/50 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

CWS Shimano Dura-Ace 34/50 teeth 170mm - FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

FC-9100 Hollowtech II, w. tengely, 11 sebesség

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CrankSetShimanoDura-Ace34/50 t.172,5mm - FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

CrankSetShimanoDura-Ace34/50 t.172,5mm - FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CrankSetShimano Dura-Ace 36/52 t.172,5mm - FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

CrankSetShimano Dura-Ace 36/52 t.172,5mm - FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

FC-R9100 HollowtechII w. axle 11-fach

212 920 Ft 255 510 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 167 654 Ft

CWS Shimano XTR 28//38 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

CWS Shimano XTR 28//38 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

204 130 Ft 244 950 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 160 732 Ft

CWS Shimano XTR 26//36 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

CWS Shimano XTR 26//36 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

204 130 Ft 244 950 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 160 732 Ft

CWS Shimano XTR 24//34 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

CWS Shimano XTR 24//34 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

204 130 Ft 244 950 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 160 732 Ft

CWS Shimano XTR 22//30/40 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

CWS Shimano XTR 22//30/40 T. 175mm - FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

FC-M 9020 ezüst, Hollowtech-II, 11 fokozat

204 130 Ft 244 950 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 160 732 Ft

Hydraulic disc brake  Shimano R 9120 - hátsó, jobb, 1700mm f. Centerl.

Hydraulic disc brake Shimano R 9120 - hátsó, jobb, 1700mm f. Centerl.

hátsó, jobb, 1700mm f. Centerl.

198 920 Ft 238 710 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 156 630 Ft

Hydraulic disc brake  Shimano R 9120 - első, bal, 1000mm f. Centerl.

Hydraulic disc brake Shimano R 9120 - első, bal, 1000mm f. Centerl.

első, bal, 1000mm f. Centerl.

198 920 Ft 238 710 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 156 630 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-1 175mm - Hollowtech-II 11/12 speed

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-1 175mm - Hollowtech-II 11/12 speed

Hollowtech-II 11/12 speed

175 520 Ft 210 620 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 138 205 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-1 170mm - Hollowtech-II 11/12 speed

CWS Shimano XTR, FC-M 9120-1 170mm - Hollowtech-II 11/12 speed

Hollowtech-II 11/12 speed

175 520 Ft 210 620 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 138 205 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-1 175mm - Hollowtech-II 11/12 speed

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-1 175mm - Hollowtech-II 11/12 speed

Hollowtech-II 11/12 speed

175 520 Ft 210 620 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 138 205 Ft

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-1 170mm - Hollowtech-II 11/12 speed

CWS Shimano XTR, FC-M 9100-1 170mm - Hollowtech-II 11/12 speed

Hollowtech-II 11/12 speed

175 520 Ft 210 620 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 138 205 Ft

Disc brake pads Shimano J04C - for BR-M 8000 box w. 25 pcs sintered

Disc brake pads Shimano J04C - for BR-M 8000 box w. 25 pcs sintered

for BR-M 8000 box w. 25 pcs sintered

164 210 Ft 197 050 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 129 299 Ft

Shift/br.lev.ShimanoUltegraDi2 STR8060PA - 2x11speed per pair black TT handlebar

Shift/br.lev.ShimanoUltegraDi2 STR8060PA - 2x11speed per pair black TT handlebar

2x11speed per pair black TT handlebar

139 600 Ft 167 520 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 109 921 Ft

Tételek: 1 - 24 / 1170 (49 oldal)