Truvativ

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 170 - w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 170 - w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 170 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 36t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 170 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 36t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car blk 36t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 165 - w/o DUB BB 10-11s.car blk 36t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 165 - w/o DUB BB 10-11s.car blk 36t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s.car blk 36t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB83 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 36t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB73 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB73 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB73 165 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee DH DUB73 165 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 175 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 175 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 175 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 175 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 170 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 170 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 170 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 170 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 165 - w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car red 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 165 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

CS Truv.Desc.CoLab TroyLee B148 DUB 165 - w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

w/o DUB BB 10-11s. car blk 32t.X-Syn2 DM

150 670 Ft 180 800 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 118 638 Ft

KRG Truvativ XX  28/42 cogs 175 mm lg. - QF 164 mm, BB30 belső csapágy nélkül

KRG Truvativ XX 28/42 cogs 175 mm lg. - QF 164 mm, BB30 belső csapágy nélkül

QF 164 mm, BB30 belső csapágy nélkül

144 070 Ft 172 890 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 113 441 Ft

CWS Sram XX  26/39 spr. 175 mm lg. - QF 156 mm, BB30 szélvédőcsapágy

CWS Sram XX 26/39 spr. 175 mm lg. - QF 156 mm, BB30 szélvédőcsapágy

QF 156 mm, BB30 szélvédőcsapágy

144 070 Ft 172 890 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 113 441 Ft

CWS Sram XX  26/39 spr. 175 mm lg. - QF 166 mm, GXP Csap

CWS Sram XX 26/39 spr. 175 mm lg. - QF 166 mm, GXP Csap

QF 166 mm, GXP Csap

138 290 Ft 165 950 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 108 890 Ft

Chainset Truvativ XO BB30 10gear 42/28Z - 00,6115,538,020, 170 mm, ezüst

Chainset Truvativ XO BB30 10gear 42/28Z - 00,6115,538,020, 170 mm, ezüst

00,6115,538,020, 170 mm, ezüst

126 020 Ft 151 230 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 99 228 Ft

Chainset Truvativ XO BB30 10gear 39/26Z - 00,6115,538,000, 170 mm, ezüst 39/26

Chainset Truvativ XO BB30 10gear 39/26Z - 00,6115,538,000, 170 mm, ezüst 39/26

00,6115,538,000, 170 mm, ezüst 39/26

126 020 Ft 151 230 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 99 228 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike5 DUB - w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike5 DUB - w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

116 010 Ft 139 210 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 91 346 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike5 DUB - w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike5 DUB - w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

116 010 Ft 139 210 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 91 346 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike4 DUB - w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike4 DUB - w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

w/o DUBbear 175mm carb bl 30t X-Sync2 DM

101 720 Ft 122 060 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 80 094 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike4 DUB - w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle FatBike4 DUB - w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

w/o DUBbear 170mm carb bl 30t X-Sync2 DM

101 720 Ft 122 060 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 80 094 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB B148 175mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB B148 175mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

97 150 Ft 116 580 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 76 496 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB B148 170mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB B148 170mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

97 150 Ft 116 580 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 76 496 Ft

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB 175mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

CWS Truvativ Stylo Eagle DUB 175mm - w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

w/o DUBbearing carb blk. 32t. X-Sync2 DM

97 150 Ft 116 580 Ft Fogyasztói ár áfa nélkül: 76 496 Ft

Tételek: 1 - 24 / 204 (9 oldal)